Zpracování osobních údajů a poučení subjektu údajů


Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů


Zadavatel zakázky(dále jen „Subjekt údajů”)
uděluje tímto

Lucie Benešová
Dolní Jirčany č.ev. 278
252 44  Psáry
       
IČO:      09434038
DIČ:      CZ8557230187

cukrarna@dorty-domu.cz

dále jen „Správce“

Souhlas se zpracováním osobních údajů sdělených v souvislosti se sjednáním zakázky, a to za níže uvedených podmínek:


1. Osobní údaje budou zpracovány výhradně ve sděleném rozsahu a to:

 • jméno a příjmení, poštovní adresa, emailová adresa, telefonický kontakt, číslo bankovního účtu- v případě úhrady zakázky převodem

2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:

 •  Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.
 •  Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.
 •  Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 •  Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu trvání záruční doby.
 •  Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 •  Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.
 •  Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
 •  Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 •  Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.
 •  Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.
 •  Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.

Subjekt údajů zadáním zakázky prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně a s jejich použitím dle výše uvedeného souhlasí


 

Dorty Vám doručíme po celé Praze

Cukrárna DortyDomu
Jeremenkova 7
Podolí - Praha 4
mapa

  + 420 724 083 809
objednej@lovelydream.cz

otevřeno denně 
10.00  - 18.00 hodin


Máme otevřeno, zastavte se pro výbornou kávu a zákusky.

avytisknout stránku© 2023 dorty-domu.cz || Loadtime: | 0,047272s
jsme offline
Váš dotaz na výrobu dortu specifikujte níže, specialista zakázek se s Vámi spojí telefonicky, případně e-mailem pro pomoc s objednávkou
RYCHLÝ KONTAKT - DOTAZY K VAŠÍ ZAKÁZCE